© Virpi Serita  VAIN OPISKELU- JA OPETUSKÄYTTÖÖN                                                      

Japanin kielen opiskelijat voivat vapaasti tulostaa, linkittää ja käyttää materiaaleja omaan käyttöön. Painatus kielletty  ilman tekijän lupaa.
 

                                                                                                          Päivitetty 2019/01/22 

 

Tervetuloa opiskelemaan lisää Kanji-merkkejä               Opiskelemme nyt Kanjit 11

Mayumi Ishidan Kanjit                                                  Tutustu  MIT:n Japanin Kanjien opetusohjelmaan

 
Kanjin numero MAYUMI:n opetusvideot KAKIJUN:in piirto-ohjeet  
110 ります  つくります valmistaa
111 泳ぎます  およぎます uida
112 あぶら öljy
113 うみ meri
114 さけ sake, riisiviini
115 ちます まちます odottaa
116 がっこう koulu, oppilaitos
117 なんじ Mitä kello on?
118 います いいます sanoa, lausua, kutsua joksikin
119 時計 けい kello
120 日本語 にほん japanin kieli
121 を食べます ごはん keitetty riisi


Virpin Vinkit
Luku 11 Basic kanjeihin

     

Kanjin rakenteen kuvaus                  

Basic Kanji

Muistiloru
 Päivitetty 2019/01/22   
11    作る
tsukuru
 

   

  【valmistaa】Vasemmalla puolella olevaa radikaalia sanotaan "HEN". Se on tässä ihmistä kuvaava elementti, jota kutsutaan "ninben" (ihmis-"hen") eikö se näytä aivan Katakanan I-kirjaimelta? Oikealla ihmisellä on kädessä miekka jolla hän tekee kiiloja puuhun ja siten oikea puolella oleva osio kokonaisuutena merkitsee jonkin "valmistamista".      110      "Ihminen valmistaa jotain"
11  泳ぐ
oyogu
  【uida】Vasemmalla puolella olevaa radikaalia kutsutaan nimellä SANSUI (kolme+vettä) ja se kuvaa nesteitä. Oikealla oleva vettä (水)muistuttava osio (永EI) 九kuvaa pitkään jatkuvaa joen virtausta. Sen alkuperänä on kuva yhtymäkohdasta, jossa sivujoet yhdistyvät pääjokeen. Siten sen merkitys "jatkua pitkään" perustunee ajatuksesta että vettä riitti pitkään jokien yhtymäkohdissa tai että joellä ei ole loppua vaans e virtaa aina vaan eteenpäin ikuisesti. Kanjiyhdistelmä  永遠 (eien) tarkoittaa "ikuinen".      111
"pitkään  vedessä oleminen"
11   
abura
  【ruokalöljy, öljy】Vasemmalla nestettä kuvaava radikaali (SANSUI) ja oikealla kapeakaulainen pullo tai astia, josta nestettä valutetaan ohuen kaulan kautta.      112 "neste öljypullossa"
11
sake
  【sake, alkoholi, riisiviini】Vasemmalla nestettä kuvaava radikaali (SANSUI) ja oikealla kapeakaulainen さけつぼ, pullo viinin tai alkoholin säilytykseen.      113 "neste viinipullossa" 
11  
umi
  【Meri】Vasemmalla nestettä kuvaava radikaali (SANSUI) ja oikealla kanjimerkki joka tarkoittaa "joka, jokainen" (MAI) Onko muinaiset kiinalaisetkin ajatelleet että jokainen päivä nähdään merta kun siellä ollaan. PAlauta mieleen sana: 毎日(まいにち=joka päivä) tai 母 (oma äiti) jotka ovat meri-kanjin sisällä.      114 "Äiti meri näkyy joka päivä"
11   待つ
matsu
  Odottaa】Vasemmalla puolella oleva radikaali (GYOO-NINBEN) kuvaa tapahtumista tai kulkemista.  Se esiintyi kanjimerkissä: 行きます.
Oikealla oleva on temppeli (てら、寺). Se kuvaa paikallaan oloa, käsien ja jalkojen liikkuessa kuitenkin. odottaminen on paikallaan oloa odottaen että voi toivottaa tulijan tervetulleeksi heiluttamalla kättä.
     115 "Odotat ystävääsi ja heilutat kättä kutsuen häntä luoksesi."
11  
gakKOU
  Koulurakennus:Kanjimerkin vasemmalla puolella on puu, josta rakennus on valmistettu. Oikealla oleva tälle kanjimerkille ääntämisen antava osio (KOO、交) luetaan まじ(わる) ja juontaa istumisesta jalat ristissä, kuin  merkki X. Se tarkoittaa liittymistä yhteen, vuorovaikutusta, ristiin rastiin kohtaamisia, vaihtamsita ja sekoittumista. 116 "Puisen koulun laidalla isäpappa maisterin hattu päässä"
11  
JI
  Aika: Päivä elementti näkyy vasemmalla. Oikealla on temppelin kello, joka soi illalla ilmoittaen ajan. Ks.115 117 Kello on yksi
11  言う
iu
  Sanoa, mainita, nimetä. 118 Siinä suusta tulee ääniaaltoja.
11  時
toKEI
  Mitata. 時計(とけい=kello, aikaa mittaava laite). Mitata kanjimerkissä on vasemmalla sanoa eli joku laskee ääneen. Oikealla oleva elementti merkitsee kymmenen, mutta tarkemmin katsottuna kokoamista. sitähän se mittaaminen on,
asioiden kokoamista.
119 "Kymmenen sanaa mitattuna"
 
11 日本
NihonGO
  Kieli: syntyy sanoa kanjista vasemmalla ja oikealla on viisi suuta 120 "Viisi suuta puhuu yhtäaikaa
eri kieliä."
11

 ご飯
goHAN

  Ateria> vasemmalla on syömistä kuvaava radikaali ja okealla oleva kuvaa keitettyjen riisinjyvien eroamista toisistaan, joka on tyypillistä kiinalaiselle keitetylle riisille. (反対=vastakkainen) on tärkeä kanji muistaa, joten vastapuolelle antaa riisiä voi olla hauska tapa muistaa tämä Kanjimerkki. 121 "Tarjoa vastapuolelle
ateria"
 

Tämä sivu on luotu Mayumi Ishidan suostumuksella.