Omnia 2.kurssi: Japani A1.2 Askel eteenpäin

Omnia 2.kurssi: Japani A1.2  Askel eteenpäin

Tervetuloa Omnian ensimmäiselle japanin kielen jatkokurssille. Kurssiohjelmaa päivitetään kurssin kuluessa. Päivitetty  13/2/20

Pvm Opetusohjelma Lisämateriaalit
5/9 Kertausta
Sanaluokat ja kulkemisverbit
Kertausta kpl 4-7 s. 114 harj. 1
Kertausta 1
JapanS Luku 3
JapanS Luku 4
12/9 Kertaust. kpl 4-7 s. 114-5 harj. 2-4
Kpl 7 s. 101-3 Kahvilassa
KPl 7 s. 107 Laatusanat
Kpl 7 s. 109 Ehdotuksia
Kertausta 2
JapanS Luku 10
JapanS Luku 6
19/9 Kpl 7 s. 104, 106 Suuret lukusanat
Kertaust. kpl 4-7 s. 115-16 Pariharj. 1
Kpl 8 s. 119-21 esittelyä
Kpl 8 s. 121 sijainteja
Kpl 8 s. 122 sijainteja huoneessa
Sijainteja huoneessa
26/9 Kpl 8 s. 124-5 Kielioppia
Esitys: olemassaoloverbit
Kpl 7 s. 110-112 harj. 1-6 tarkistettiin
Kpl 7 s. 113 kuunteluharjoitus
Kpl 7 s. 105 Ostosfraaseja
Kpl 8 s. 119-21 kuunneltiin
Majatalon varaus
3/10 KPl 8 s. 126-7 harj. 1-5 tarkastettiin
Kpl 9 s. 129-31 luettiin ja kuunneltiin
Kpl 9 s. 133 たくさん <> あまり
Kpl 9 s. 133-4 Tutun olennon sijainti
KPl 9 s. 135 Omistus: X は Y が rimasu
Jaettiin arimasu-lauseet moniste

Arimasu-lauseet

Kyotossa:京都で

10/10 Kpl 8 s. 128 Lukutehtävän tarkistus
Kpl 9 s. 137 tee harjoitus 1 kotona
Arimasu 4 lauseet tarkistus
Kpl 9 s. 134 3. Erilaiset olla-rakenteet
KPl 9 s. 135 Partikkelit wa ja ga
Kpl 9 s. 136 Lauseen sävyt よ ja ね

Arimasu 4
(vastaukset)

  Aki yasumi 17/9  
24/10 Kpl 9 s. 138 harj. 2-3 yhdessä pohtien
Kpl 9 s. 139-140 harj 2-4
Kpl 10 s. 141-143 päädialogi
Sijainteja kaupungissa
Izakayassa Kyotossa
Kiyo mizudera 

Ginkakuji  
 閣寺

Kinkakuji   
閣寺
31/10 Kpl 9 s. 139-140 harj 5-6
Kpl 9 s. 140 kuunteluharjoitus
Kpl 10 s. 141-143 päädialogi
Kpl 10 s. 145-47 kielioppia
Kpl 10 s. 144 kerrokset = かい
Missä kerroksessa on…?
…wa nankai desuka?
…は なんかいですか。何ですか。
Tavarataloissa:
紳士服  
しんしふく

= miesten vaatteet
婦人服
ふじんふく

= naisten vaatteet
子ども服
こどもふく

= lasten vaatteet
7/11 Kpl 10 s. 148 harj. 1-2 tarkastettiin
Kerrattiin imasu-arimasu kielioppia
dioista ja katsottiin kuvia Miyajimassa
sijaitsevasta Itsukushima-pyhäköstä.
Se on maailman perintökohde.
世界遺産(せかい  いさん)
Arimasu-lauseet 5 lauseet 1-7
じゅうたん matto
たのしい hauska
はこ laatikko
リビングルーム olohuone
14/11 Kpl 10 s. 148 harj. 3-4
Kpl 10 s. 152 kuuntelutehtävä
Arimasu-lauseet 5 ( loput 8-10 )
Arimasu-lauseet 6 (lauseet 1-7)
Parityö: Milloin on vapaapäiväsi?
Kulttuuritietoutta: 
Joulun ja uuden vuoden kulttuuria
Arimasu 5
(vastaukset)
クリスマス kurisumasu
お正月
おしょうがつ
21/11 Arimasu-lauseet 6 (lauseet 8-15)
Kpl 10 s. 148 harj. 5-6
Uuden vuoden kortti
Ensi vuosi on rotan vuosi ne-doshi
Arimasu 6
(vastaukset)
Yhteenvetoa OSA 3
  Kurisumasu yasumi
Merii kurisumasu
メリークリスマス
9/1 Kertausta erillisestä monisteesta.
Adjektiivit
Kertausta
16/1 Kertaustehtävät kpl 8-10 s. 153-5
KPl 11 kielioppi ja rakenteet
KPl 11 TT vuodenajat
Kpl 11 päädialogi
Kpl 11 s. 165-6 harj. 1
Kyoto oli kaunis
23/1 Kpl 11 s. 166-67 harj. 2-5 tarkastettiin
Kpl 11 kuuntleutehtävä
Kpl 12 päädialogi kuunneltiin
Sää oli hyvä
30/1 Sanakoe: adjektiivit kpl 11 
Kotona: tehtävä 6 monisteesta
Kpl 12 päädialogi, TT ja kielioppi
Rock-konsertissa
6/2 Kpl 12 päädialogi käännettiin
TT selvitettiin ja lisättiin sinne:
Indefiniittipronominit:
dokomo ( = ei missään)
nanimo ( = ei mitään)
daremo ( = ei kukaan)
s. 176 harj 1-2 tarkastettiin
Kyselykaavake s. 181 
Pidän Tokiosta
東京が
好きです。
とうきょうが
すきです。
13/2 Oppitunti peruutettu. Ope sairaana.
Hiihtolomavinkki:
Kansallismuseon hinanukke näyttely.
Katso Minna-videot;
suki/kirai 
joozu/heta
27/2 Kpl 12 loput harjoitukset s. 177-78
Harjoitellaan harrastuksista
kertomista
Michi 2 kpl 6 s. 122-125 
Lue ja poimi sanastoa ja pohdi,
mitä haluaisit tehdä kesällä 2020
ja mitä haluaisit harrastaa 
Haluan mennä Tokioon
東京へ
行きたいです。
とうきょうへ
いきたいです。
5/3 Kpl 13 s. 184-86, 187-9
OSA 4 kpl 11-12 kertausharjoitukset
Yhteenvetoa OSA 4
12/3 Kpl 13 s. 190-91, s. 192 ja harj 1 a)-b) Pyyntöjä
19/3 Kpl 13 s. 193 harj 1 c) – 4 Lauseliitoksia
26/3 Kpl 13 s. 195-6 harj. 5-6 lukuharjoitus Tuliaisia
Sayonara paatii