Omnia 1.kurssi: Japani A1.1 Japanin alkeet

Omnia 1.kurssi: Japani A1.1 Japanin alkeet

Kurssiohjelmaa päivitetään kurssin kuluessa. Päivitetty 11/10/19

Pvm Opetusohjelma Lisämateriaalit
5/9 Johdantoa 1
Japani maana
Japanin sanaluokat
M1 s. 6-10 Japanin äänteet ja ääntäminen
Johdantoa
12/9 Michi 1 kpl 1 Tervehdykset s. 27-28
Michi 1 kpl 1 Esittäytyminen s. 29, 24-5
Michi 1 kpl 1 s. 31-33 desu-rakenne
Tervehdyksiä ja
esittelyjä
19/9 Johdantoa 2
M1 s. 11-12 Kirjoitusjärjestelmät
M1 s. 13-14 Hiraganan rakenne
M1 s. 15-16 Hiraganan pitkät äänteet
Kirjoitetaan hiragana あ > こ
M1 kpl 1 harj 1 s. 34  maita
M1 kpl 1 harj. 2 s. 34 ammatteja
Kansalaisuudet ja kielet
26/9 M1 s. 17-21 Katakana ja pitkät vokaalit
Oma nimi katakanalla
Katakana onomatopoeettisissa sanoissa.
M1 kpl 2 s. 41 Tämä, tuo, se on….
M1 kpl 2 s. 42 Mikä se on?
M1 kpl 2 s. 42 Kuka hän on? Kenen se on?
M1 kpl 2 s. 45 harj .  kuunneltiin sanat
Oma nimi katakanalla
Onomatopoeia
kore, sore, are
3/10 M1 kpl 1 s. 34-5 harj. 3-5 tarkistettiin
M1 kpl 1 harj. 6 + kuunteluharjoitus
M1 kpl 2 s. 37-8 päädialogi
M1 kpl 2 s. 39 perheenjäsenet
M1 kpl 2 s. 45 tehtävä 1  tarkastettiin
Jaettiin moniste hiraganaharjoituksista:
Tee harjoitukset s. 1-2:  あ > こ ja さ > と
PerheenjäsenetHiraganaa1
10/10 M1 kpl 2 s. 43 Missä se on?
Minkä maalainen tuote se on?
M1 kpl 2 s. 46-7 harj. 2-3 tehtiin yhdessä
M1 kpl 3 s. 51-52 Lukusanat ja kpl-määrät
M1 kpl 3 s. 53 Ostotapahtumia
Jaettiin numeraali-opetusmoniste:
harjoiteltiin sadat ja tuhannet ks. myös
M1 s. 63 ja s. 80 isoja numeroita
Suomessa valmistettu
Aki yasumi 17/9
24/10 1. Kotona valmistautuminen:
M1 kpl 2 s. 47-8 harj. 4-6 yhdessä
M1 kpl 2 s. 48 kuuntelutehtävä
M1 kpl 3  s. 49-50 päädialogi
M1 kpl 3 s. 56 ostoksilla 

M1 kpl 3 s. 56-57 harj.1 pareittain
2. Tutustutaan uutena:
M1 kpl 3 s. 54 tämä, tuo, se X

M1 kpl 3 s. 54 vai – kysymykset
M1 kpl 3 s. 54 saakka = made
M1 kpl 3 s. 55 myöskin = mo
3. Kehitellään luku- ja kirjoitustaitoa:

Tarkastetaan hiragana-harjoituksista:
Hiragana-aukkotehtävät 1 ja 2 luetaan
ja piirretään あ > こ ja さ > と
Opetellaan piirtämään na, ni, nu ne, ja no
Ravintolakulttuuria….
Ole hyvä! Doozo!
Kiitos! Doomo!

な = ”nun”?

31/10 M1 kpl 3 s. 56-59 harj 1-5
M1  kpl 3 s. 60 kuuntelutehtävä
Puhelinnumeroiden ilmaiseminen
Hiragana-harjoitukset ま > よ
Kirjoitetaan hiragana
Saisinko yhden lipun?
7/11 M1 kertaustehtävät kpl 1-3
M1 kpl 7 päädialogin alku ”Kahvilassa”
M1 kpl 7 Asiointisanastoa ostoksilla
Hiragana-harjoitukset ら > ん
Pyyntöjä – o kudasai
14/11 M1 kpl 4 Junarakenne
M1 kpl 4 mennä tulla ja palata verbit
M 1 kpl 4 s. 69-70 Päädialogi
M1  kpl 4 s. 64-68 kellonajat
Mitä kello on?
Mihin aikaan menet?
21/11 M1  kpl 4 s. 71 yleisiä ajankohtia
M1 kpl 4 ehdottaminen ja kutsuminen
Uuden vuoden kulttuuria
Minne menet?
Milloin menet?
Kurisumasu yasumi
Merii kurisumasu
9/1 M1  kpl 4 s. 73-74 harj. 1-6
M1  kpl 4 s. 75 Kuunteluharjoitukset
Kpl 5 s. 77-78, 80, 83-4
Hiraganaharjoituksia    きゃ > きょ
Minne menit?
Milloin menit?
16/1 Kpl 5 s. 77-79, harj. 1-2
Hiraganaharjoituksia しゃ > しょ
Miten menit?
Matkakumppaneita
23/1 Kpl 5 harj. 3-6
Kpl 6 s. 89-91, 92-3, 96
Hiraganaharjoituksia    ちゃ > ちょ
Hanamissa
30/1 Kpl 6 s. 94-5, harj. 1-2
Hiraganaharjoituksia にゃ > にょ
Matkaohjelma
6/2 Kpl 6 s.98-99 harj.  3-5
Kpl 6 s. 100 kuuntelutehtävä
Kpl 7 s. 101-103 päädialogi
Hiraganaharjoituksia     ひゃ > ひょ
Kahvilatilauksia
13/2 Kpl 7 s. 101-3, 104-6
Hiraganaharjoituksia     みゃ > みょ
27/2 Kpl 7 s. 107-9, 113 harj. 1-6
Hiraganaharjoituksia     りゃ > りょ
5/3 Osa 2 s. 114 Kertausharjoitukset 1-4
Hiraganakertausharjoituksia
12/3 Hiraganakoe
Osa 2 s. 115-116 parityöt
19/3 Hiraganakokeen palautus
Yhteenvetoa
Kesäsuunnitelmia
26/3 Yhteenvetoa