Omnia 1.kurssi: Japani A1.1 Japanin alkeet

Mikko-lauseet171116Omnia 1.kurssi: Japani A1.1 Japanin alkeet

Kurssiohjelmaa päivitetään kurssin kuluessa. Päivitetty 15/11/19

Pvm Opetusohjelma Lisämateriaalit
5/9 Johdantoa 1
Japani maana
Japanin sanaluokat
M1 s. 6-10 Japanin äänteet ja ääntäminen
Johdantoa
12/9 Michi 1 kpl 1 Tervehdykset s. 27-28
Michi 1 kpl 1 Esittäytyminen s. 29, 24-5
Michi 1 kpl 1 s. 31-33 desu-rakenne
Tervehdyksiä ja
esittelyjä
19/9 Johdantoa 2
M1 s. 11-12 Kirjoitusjärjestelmät
M1 s. 13-14 Hiraganan rakenne
M1 s. 15-16 Hiraganan pitkät äänteet
Kirjoitetaan hiragana あ > こ
M1 kpl 1 harj 1 s. 34  maita
M1 kpl 1 harj. 2 s. 34 ammatteja
Kansalaisuudet ja kielet
26/9 M1 s. 17-21 Katakana ja pitkät vokaalit
Oma nimi katakanalla
Katakana onomatopoeettisissa sanoissa.
M1 kpl 2 s. 41 Tämä, tuo, se on….
M1 kpl 2 s. 42 Mikä se on?
M1 kpl 2 s. 42 Kuka hän on? Kenen se on?
M1 kpl 2 s. 45 harj .  kuunneltiin sanat
Oma nimi katakanalla
Onomatopoeia
kore, sore, are
3/10 M1 kpl 1 s. 34-5 harj. 3-5 tarkistettiin
M1 kpl 1 harj. 6 + kuunteluharjoitus
M1 kpl 2 s. 37-8 päädialogi
M1 kpl 2 s. 39 perheenjäsenet
M1 kpl 2 s. 45 tehtävä 1  tarkastettiin
Jaettiin moniste hiraganaharjoituksista:
Tee harjoitukset s. 1-2:  あ > こ ja さ > と
Perheenjäsenet
10/10 M1 kpl 2 s. 43 Missä se on?
Minkä maalainen tuote se on?
M1 kpl 2 s. 46-7 harj. 2-3 tehtiin yhdessä
M1 kpl 3 s. 51-52 Lukusanat ja kpl-määrät
M1 kpl 3 s. 53 Ostotapahtumia
Jaettiin numeraali-opetusmoniste:
harjoiteltiin sadat ja tuhannet ks. myös
M1 s. 63 ja s. 80 isoja numeroita
Suomessa valmistettu
Aki yasumi 17/9
24/10 M1 kpl 2 s. 47-8 harj. 4-6 yhdessä
M1 kpl 3  s. 49-50 päädialogi
M1 kpl 3 s. 54 tämä, tuo, se X

M1 kpl 3 s. 54 vai – kysymykset
M1 kpl 3 s. 54 saakka = made
M1 kpl 3 s. 55 myöskin = mo

Ravintolakulttuuria….
Ole hyvä! Doozo!
Kiitos! Doomo!
な = ”nun”?
31/10 M1 kpl 3 s. 49-50 kuunneltiin
M1 kpl 3 s. 51 kuunneltiin
M1 kpl 3 s. 56-7 + harj. 1 parityö
Puhuttiin ruokakulttuurista, kattauksista ja jaettiin kuvasarja ruoista
2 uutta verbiä esiteltiin:
–  syödä: sushi o tabemasu, -masen
–  juoda: koohii o nomimasu, -masen
Jaettiin käännösharjoitus ammateista:
Katso täydennyssanastoa alta:

shōgakusei=alakoululainen
chuugakusei= yläkoululainen
kōkōsei= lukiolainen
daigakuinsei= jatko-opiskelija
Saisinko yhden kahvin?
Pyyntöjä – o kudasai
7/11 Kerrattiin hiragnamerkkien kirjoitus:
a-o, ka-ko, sa-so (1. sivu)
Kirjoitettiin uusia hiraganamerkkejä:
ta-to ja na-no (2. sivu)
M1  s. 56-59 harj 2-5 tarkastettiin
M1 kpl 3 s. 60 kuuntelutehtävä
Puhelinnumeroiden ilmaiseminen
M1 kpl 7 s. 105 Fraaseja ostoksilla (asiakas)
14/11 Kirjoitettiin hiraganamerkkejä (3. sivu)
ha-ho, ma-mo, ya-yo
Käännösharjoitus ammateista: (ks. 31/10)
Kulttuuritietoutta:

Japanilainen joulun vietto
Uuden vuoden kulttuuria
クリスマス kurisumasu
お正月 - おしょうがつ
21/11 Mikko-lauseet
Kotitehtävä: M1 kertaustehtävät kpl 1-3
M1 kpl 7 Lisää kahvilakulttuurista
Käännösharjoitus ruoista:
Onko tämä italialaista viiniä?
M1 kpl 7 s. 105 Fraaseja ostoksilla (myyjä)
Uuden vuoden kortin kirjoittaminen

Kurisumasu yasumi
Merii kurisumasu
メリークリスマス
9/1 M1  kpl 4 s. 73-74 harj. 1-6
M1  kpl 4 s. 75 Kuunteluharjoitukset
Kpl 5 s. 77-78, 80, 83-4
Hiraganaharjoituksia    きゃ > きょ
Minne menit?
Milloin menit?
16/1 Kpl 5 s. 77-79, harj. 1-2
Hiraganaharjoituksia しゃ > しょ
Miten menit?
Matkakumppaneita
23/1 Kpl 5 harj. 3-6
Kpl 6 s. 89-91, 92-3, 96
Hiraganaharjoituksia    ちゃ > ちょ
Hanamissa
30/1 Kpl 6 s. 94-5, harj. 1-2
Hiraganaharjoituksia にゃ > にょ
Matkaohjelma
6/2 Kpl 6 s.98-99 harj.  3-5
Kpl 6 s. 100 kuuntelutehtävä
Kpl 7 s. 101-103 päädialogi
Hiraganaharjoituksia     ひゃ > ひょ
Kahvilatilauksia
13/2 Kpl 7 s. 101-3, 104-6
Hiraganaharjoituksia     みゃ > みょ
27/2 Kpl 7 s. 107-9, 113 harj. 1-6
Hiraganaharjoituksia     りゃ > りょ
5/3 Osa 2 s. 114 Kertausharjoitukset 1-4
Hiraganakertausharjoituksia
12/3 Hiraganakoe
Osa 2 s. 115-116 parityöt
19/3 Hiraganakokeen palautus
Yhteenvetoa
Kesäsuunnitelmia
26/3 Yhteenvetoa