Hiidenopisto Japanin jatkokurssi 2 2019

Hiidenopisto Japanin jatkokurssi 2/2019-20

Tervetuloa täydentämään japanin kielen alkeiden opintoja rennossa ilmapiirissä. Kurssin alussa lyhyt kertaus, jonka jälkeen opiskelemme oppikirjan Michi 1 loppuun, kpl 13-15 ja siirrymme kirjasarjan jatko-osaan Michi 2 Vuosi Japanissa.

Kaikki lähiopetus on keskeytetty kansalaisopistoilla 17/3/20 alkaen. Lisätietoja etäopetusmahdollisuuksista sähköpostilla viikolla 14.

Päivitetty 28/3/20 klo 14.00

Pvm Opetusohjelma   Lisämateriaalit
4/9 オリエンテーション Orientaatio
Kertausta: teot ja tapahtumat
Michi 1 kpl 4-6
JapanS Luku 4
JapanS Luku 5
JapanS luku 6
11/9 Michi 1 kpl 13, s. 187-89
Michi 1 kpl 13 verbejä sivulta 192
JapanS Luku 13
JapanS Luku 10
18/9 M1 kpl 13 päädialogi kuunneltiin
ja etsittiin te-muotoja siitä
M1 kpl 13 harj. 1 s. 192 tarkastettiin

JapanS Luku 15

25/9 M1 kpl 13 s. 194 harj. 6 yhdessä
taululle kirjoitettiin
M1 kpl 13 s. 194 lukutehtävä luettiin
JapanS Luku 17
JapanS Luku19
2/10 M1 kpl 13 s. 193-5 harj 2-5 kotitehtävänä
M1 kpl 13 s. 196 lukuharj. kysymykset
JapanS Luku 18
JapanS Luku 16
9/10 M1 kpl 14 s. 197-9 päädialogi käännettiin
M1 kpl 14 s. 200-2 rakenteita käytiin
M1 kpl 14 s. 204-5 harj. 1 a) ja b) yhdessä
JapanS Luku21
あき やすみ  Michi 2 hankinta
23/10 M1 kpl 14 kuunneltiin päädialogi
M1 kpl 14 s. 203 moo ja mada
M1 kpl 14 s. 206-7 harj. 2-3
Miten sanotaan?
A: Oletko jo perillä?

B: En ole vielä perillä.
A: Oletko vielä kotona.
B: En ole enää kotona.
Maija on vielä kotona.
Maija ei vielä ole lähtenyt.
><
Markus on jo lähtenyt.
Markus ei enää ole kotona.
30/10 M1 kpl 14 s. 206-7 harj. 4-6
kerrattiin sanontoja:
kuukoo ni ikimasu = mennä lentokentälle
kuukoo de koohii o nomimasu =
juoda kahvia lentokentällä
Opeteltiin pari uutta verbiä:
densha ni norimasu = astua junaan
densha o orimasu = astua pois junasta
(lentokoneet, bussit auto ja muut
kulkuneuvot myös voi käyttää)

Asuminen ja työn 
tekeminen

6/11 M1 kpl 14 s. 207 kuuntelutehtävä
M1 kpl 13-14 kertaustehtävät 1-2
Kertaust. 13-14 + Lukutehtävä s. 209
Kirje opettajalle
13/11 Kertaustehtävistä kpl. 13-14 käytiin harjoitus 2.
Haasteita tuottivat:
— TAI-muoto (s. 173)
— い-adjektiivien taivutus (s. 161)
— Moo > < mada
Moo tabemashitaka? Iie, mada tabeteimasen.
s. 209 luettiin lukutehtävä riville 13.
s. 211 kuunneltiin kpl 15 sivu 1
Katsottiin Tokio diasarja 2. 
Matkakertomus
20/11 Kotitehtävät:
– Michi 1 s. 208-9 kertausharj. 3-4
– Michi 1 s. 209 lukutehtävä loppuun
– Michi 1 s. 212 luku 15 loppuun
Uuden vuoden kulttuurista: nengajou
Nengajou 年賀状
27/11 Michi 2 kpl 9: s. 194-5 Opetellaan verbit
agemasu /moraimasu + harjoituksia 
Michi 2 kpl 9: s. 190-193 Uusi vuosi
Uuden vuoden kulttuurista: O-shougatsu
Kirjoitetaan oma Uuden vuoden kortti
2020 = rotan vuosi 干支
O-shougatsu お正月
2020  クリスマス やすみ
8/1 Kerrattiin antamiseen liittyviä verbejä ja sanontoja. Tutustuttiin niiden käyttöön myös apuverbeinä. Kerrottiin joululahjoista.  
15/1 Michi 2 Johdanto: Kuka on Tuomas Salonen?
Luettiin ja käännettiin
 
22/1 Pidettiin sanakoe Michi 2 Johdannon nimisanoista
Tutustuttiin niiden kanjimerkkeihin
M2 kpl 1 s. 12 TT dialogi  
M2 kpl 1 s. 13-14 kulkeminen ja tienopastus
Sanakoe 1:
Johdanto
substantiivit
29/1 M2 kpl 1 s. 13-14 kulkeminen ja tienopastus
M2 kpl 1 s. 13-14 TT sanastoa 
M2 s. 17 Verbejä ja niiden partikkeleita 
 
5/2 Kotona sivut 13 ja 14 sekä TT dialogi uudelleen sekä viisi lausetta, joissa käytät verbejä: deru, tsuku, noru, oriru ja norikaeru. Pohdittiin lauseita näillä verbeillä.
 
12/2 M2 kpl 1 harj. 1a ja 2 
M2 kpl 1 s. 15 ajankestoilmaukset tutustutaan
M2 kpl 1 s. 19 luvan kysyminen 
 
  ふゆ やすみ   
26/2 ei opetusta  
4/3 Kerrattiin kalenteri ilmauksia
Tarkistettiin harjoitus 2 ja 3a) 
 
11/3 M2 kpl 1 Päädialogi luetaan
M2 kpl 1 harjoitus 3b)
– te mo ii desu- parityöharjoitus
 
8/4 M2 kpl 1 harjoitukset 3c), 4 ja 5
M2 kpl 1 kuuntelutehtävä
M2 kpl 1 lukutehtävä
Opetus jatkuu etänä
15/4 M2 kpl 2 TT dialogi
M2 kpl 2 TT sanastoa
M2 kpl 2 kielioppia s. 33-34
M2 kpl 2 harjoitus 3 s. 41-2
Opetus jatkuu etänä
22/4 M2 kpl 2 päädialogi
M2 kpl 2 kielioppia s. 34-35 komparatiivi
M2 kpl 2 harjoitukset 1a, 2
Opetus jatkuu etänä
29/4 M2 kpl 2 kielioppia s. 36-7 superlatiivi
M2 kpl 2 harjoitukset 1b, 4-5
Opetus jatkuu etänä
  Etätehtävä korvaa oppitunnin 26/2