Hiidenopisto Japanin jatkokurssi 1 2019

Hiidenopisto Japanin jatkokurssi 1 2019

Tervetuloa Hiidenopiston Japanin ensimmäiselle jatkokurssille. Sivuja päivitetään kurssin kuluessa.

Pvm Opetusohjelma Päivitetty 14/11/19 Pääaihe ja materiaalit
4/9 Kertausta ja orientaatio  
11/9 Mennään vuorelle, merelle tai metsään
Kpl 4 s. 65-68
Kpl 4, sivut 69-70

Perheenjäsenet

18/9 Kerrattiin: Kpl 4 s. 65-68, 69-70 
Tarkastettiin: Kpl 4, s. 71, harj. 1-2 
Lausuttiin 5 omaa kellonaikaa
Jaettiin hiraganavihot.
Erillinen lukutehtävä jaettiin.
Numerot 1-100
JapanS video2
25/9 Kpl 4 s. 75-6, harj. 3-4
Harjoittele hiraganaa あ > こ
Hiraganaharjoitustehtävä 1 あ > こ
Kirjoitetaan hiraganat yhdessä さ > と
Kellonajat
JapanS video9
2/10 Harjoittele hiraganaa さ > と
Hiraganaharjoitustehtävä 2 さ > と
Kirjoitetaan hiraganat yhdessä:  な > も
Kpl 4 s. 75-6, harj. 6-7 tee kotona
Kpl 5 s. 77-79, 83 tutus
JapanS video 4

 

Hiraganaa

9/10 Harjoiteltiin hiraganaa な > ほ
Kelloharjoitusmoniste: Tehtiin harjoituksia 
hiraganalla lukien ja kirjoittaen
Kirjoitettiin 1 mennä-lause taululle

Menokohteita

   あき やすみ Kone kääntäjänä
23/10 Kpl 5 s. 77-8 päädialogi
Kpl 5 s. 80 Opeteltiin viikonpäivät kanjeilla
Kpl 5 harj 1-3 ratkaistiin parin kanssa
Kpl 5 kuunneltiin harj 1-3 a)-c)
Kpl 6 s. 89-91 kuunneltiin
Kpl 5 s. 83 matkakumppani + to
Kpl 5 s. 83  kulkuvälineet + de
Kpl 5 s. 82 Kieli ja sukupuoli -ne ja -wa

Viikonpäivät Kulkuvälineitä
Matkakumppaneita
30/10 Tarkastettiin kpl 5 harj. 4-6 
Kpl 5 s. 88 Kuuntelutehtävät
Kpl 6 s. 89-91 päädialogi 
Kpl 6 s. 94 verbejä lisää
Kpl 6 s. 94 objekti + を – partikkeli 
opeteltiin sanontoja:
mennä lentokentälle > kuukoo ni ikimasu
juoda kahvia lentokentällä > kuukoo de koohii o nomimasu
Opeteltiin 2 uutta verbiä:
hikooki ni norimasu= astua lentokoneeseen
hikooki o orimasu= astua pois lentokoneesta
sama myös uilla kulkuneuvoilla:
densha, basu, kuruma, jitensha jne

Hanamissa

 

6/11 Kpl 6 s. 92-3 Kuukaudet ja päiväykset
KPl 6 s. 92 suuret numerot: man
Kpl 6 s. 94 tekopaikka + で – partikkeli
Harjoittele hiraganaa itsenäisesti

JapanS video 3
JapanS video 10

13/11 Michi1 kpl 6 uusia verbejä
Tarkistettiin kpl 6 harj. 3a).
Käännettiin  Toimintalauseet – monisteesta
lauseet 1-5. Hiraganaa harjoiteltiin
Michi-opeoppaan harjoituksista s. 210 ja
monisteesta harjoitus 5 sha>jo
Puhuttiin Uuden Vuoden korteista

Nengajoo

20/11 Kotitehtävät: kpl 6 s. 98-99 harj. 3b), 4 ja 5
Kuunteluharjoitus s. 100
Kpl 7: s. 101-102 Kahvilassa
Lisää Uuden vuoden kulttuurista
Yhdessä kirjoitetaan taululle lauseet 6-10
monisteesta:  Toimintalauseet

 

27/11 Kpl 7: s. 105 Fraaseja ostoksilla
Kpl 7: s. 106 Japanilaiset rahat
Yhdessä kirjoitetaan taululle lauseet 11-22
monisteesta:  Toimintalauseet
 
Kurisumasu yasumi
8/1 Kpl 7 s. 111 harjoitus 2
Kertaustehtävät s. 114-17
Uuden vuoden kulttuurista
Japanin juhlapyhät
15/1 Kpl 8 s. 119-23
Kpl 8 s. 124-5, harj. 1 
Tilat ja sijainnit
22/1 KPl 8 arimasu lauseita Mitä siellä on?
29/1 Kpl 8 s. 128, harj. 2-5 Matkalla Shimodassa
5/2 Kpl 9 s. 129-33 Sijainteja kaupungissa
12/2 Kpl 9 s. 134-135, harj. 1 Missä se on?
  Fuyu yasumi
26/2 Kpl 9 s. 136, 140 harj 2-6 Tiedusteluja sijainneista
4/3 Kpl 10 s. 141-144 Matkalla Kyotossa
11/3 Kpl 10 s. 145-7 harj. 1 Missä kerroksessa?
18/3 Kpl 10 s. 148 harj. 2 Mitä menet tekemään?
25/3 Kpl 10 s. 152 harj. 3-6 Kuinka usein harrastat?
1/4 Kertaustehtävät kpl 8-10 s. 153-5 Opastuksia
8/4 Yhteenvetoa

youtube.com/watch